לתרום

מוטי לייבל ולורי שם טוב נעצרו עקב פעילותם החברתית לסייע למשפחות מוחלשות לעמוד על זכותם מול גורמי רווחה שרצו להוציא ילדיהם מהבית. מוטי ולורי פעלו להליך הוגן של המשפחות מול גורמי משרד הרווחה.

בימים אלו עצורים מוטי ולורי כ- 90 יום.

מוטי ולורי זקוקים לעזרתכם.

המשפחות של מוטי ולורי פתחו חשבונות שניתן להפקיד ישירות והם ידאגו לכל צרכי המלאכים שלנו.
מוטי לייבל הוריו ינהלו את החשבון
בנק הדואר
25795133
ויקטוריה ושלמה לייבל
————————–
לורי שם טוב בן זוגה ינהל את החשבון.
בנק דיסקונט
סניף 051
מס חשבון 724904
משה שלם