אודות

מעצר העיתונאים לורי שם טוב ומוטי לייבל נגע לליבם של מנהלי אתר "כולנו מוטי ולורי" והם ופועלים להציג בפני הציבור את ההליך השיפוטי בעניינם של העיתונאים.

כמו כן מנהלי האתר פועלים להציג פעילותם החברתית של העיתונאים למען המשפחות המוחלשות.

אימייל:

motilori1@gmail.com